Danh sách các thương hiệu đối tác Got It trên toàn Việt Nam

Bạn có thể dùng thẻ quà tặng Got It như tiền mặt, tại hơn 20.000 cửa hàng của hơn 300 thương hiệu nổi tiếng trên toàn quốc; hay sử dụng tiện lợi khi thanh toán qua web/app, quy đổi sang điểm Grab/VinID, nạp tiền điện thoại... Đặc biệt, thẻ quà điện tử Got It được áp dụng đồng thời cùng các chương trình ưu đãi khác của thương hiệu.

Xem hướng dẫn sử dụng tại: https://www.gotit.vn/how-to-use

Hệ thống 300+ thương hiệu
20.000 điểm đổi quà toàn quốc

Thương hiệu mới

Giáo dục & Ngoại ngữ

Nhà cửa, Đời sống & Thú cưng

Nạp Tiền Điện Thoại