Cơ hội việc làm tại Got It

Giá trị cốt lõi

Đất lành nhân tài đậu

Bằng việc đề cao giá trị của từng cá nhân và xây dựng sự kết nối, đây là nền tảng tạo nên môi trường làm việc và thu hút tài năng về Got It.

Làm điều đúng đắn, ngay cả khi không có ai nhìn vào

Đó là quan điểm về sự chính trực trong cả lời nói và hành động. Chúng tôi không chấp nhận thỏa hiệp hoặc đi ngược lại các tôn chỉ của mình.

Cam kết là hành động, không chỉ là lời nói

"Nghĩ kỹ trước khi nói và thực hiện đúng như nói". Ở Got It, lòng tin được gầy dựng từ những điều đơn giản như vậy.

Phát triển nghĩa là tốt lên mỗi ngày

Tại Got It, mọi vấn đề sẽ không bị bỏ quên. Chúng tôi cải thiện và không ngừng thử nghiệm mỗi ngày để tạo ra những đột phá.

Chọn vị trí phù hợp đểứng tuyển

Trải nghiệm cùng Got It