Những câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng Got It

Liên hệ qua email

Gửi ngay

Gọi hotline 1900 5588 20

Gọi ngay

Bạn hỏi, Got It trả lời

Câu hỏi thường gặp

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo Lazada
Bước 2: Nhấn "Đổi mã ngay"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận đổi mã"
Bước 4: Vào ứng dụng/website Lazada và nhập mã để sử dụng

 

Với thẻ quà tách

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo Lazada
Bước 2: Nhập mệnh giá và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng/website Lazada và nhập mã để sử dụng

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái trên thẻ quà tặng, lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn LAZ<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Vào ứng dụng/website Lazada và nhập mã để sử dụng

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo Shopee
Bước 2: Nhấn "Đổi mã ngay"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận đổi mã"
Bước 4: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

 

Với thẻ quà tách

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo Shopee
Bước 2: Nhập mệnh giá và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái trên thẻ quà tặng, lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn SPE<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo ShopeeFood
Bước 2: Nhấn "Đổi mã ngay"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận đổi mã"
Bước 4: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

 

Với thẻ quà tách

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo ShopeeFood
Bước 2: Nhập mệnh giá và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái trên thẻ quà tặng, lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn SPFOOD<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Bấm vào logo Starbucks
Bước 2: Bấm vào "Đổi mã"
Bước 3: Bấm vào "Xác nhận"
Bước 4: Đưa mã Starbucks đã đổi cho nhân viên thu ngân khi thanh toán

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái để lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn SB<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Mở và sử dụng link quà tặng điện tử hoặc sao chép mã Starbucks vừa được gửi đến tin nhắn SMS
Bước 4: Đưa mã Starbucks đã đổi cho nhân viên thu ngân khi thanh toán

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo CGV
Bước 2: Nhấn "Đổi mã ngay"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận đổi mã"
Bước 4: Dùng mã CGV đã đổi để thanh toán vé

 

Với thẻ quà tách

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo CGV
Bước 2: Nhập mệnh giá và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Dùng mã CGV đã đổi để thanh toán vé

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái trên thẻ quà tặng, lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn CGV<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Dùng mã CGV đã đổi để thanh toán vé

 

Lưu ý: 01 mã Got It mệnh giá 100,000 VNĐ sẽ quy đổi thành 01 vé xem phim 2D.

Điểm VinID dùng để thanh toán cho các thương hiệu WinMart, WinMart+, Vinmec, Vinschool, VinWonders, Vinpearl, Vinpearl Safari.

 

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo thương hiệu WinMart, WinMart+, Vinmec, Vinschool, VinWonders, Vinpearl, Vinpearl Safari muốn sử dụng
Bước 2: Nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng VinID để sử dụng điểm đã đổi

 

Với thẻ quà tách

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo thương hiệu WinMart, WinMart+, Vinmec, Vinschool, VinWonders, Vinpearl, Vinpearl Safari muốn sử dụng
Bước 2: Nhập SĐT đăng ký VinID, mệnh giá và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng VinID để sử dụng điểm đã đổi

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái trên thẻ quà tặng, lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn VIN<khoảng cách>Số điện thoại đăng ký VinID<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Vào ứng dụng VinID để sử dụng điểm đã đổi

Bông Sen Vàng (Lotusmiles) là chương trình tri ân khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines với điểm thưởng gọi là Dặm Thưởng. Tham khảo thông tin chi tiết chương trình Bông Sen Vàng tại đây.

 

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo thương hiệu Vietnam Airlines Lotusmiles
Bước 2: Nhập số thẻ hội viên Lotusmiles và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng Vietnam Airlines để sử dụng điểm đã đổi

 

Với thẻ quà tách

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo thương hiệu Vietnam Airlines Lotusmiles
Bước 2: Nhập số thẻ hội viên Lotusmiles, giá trị cần đổi và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng Vietnam Airlines để sử dụng điểm đã đổi

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái trên thẻ quà tặng, lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn BSV<khoảng cách>Số thẻ hội viên Lotusmiles<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Vào ứng dụng Vietnam Airlines để sử dụng điểm đã đổi

Hỏi đáp doanh nghiệp
Hỏi cách tặng quà qua Zalo
Hỏi mua thẻ quà tặng online