Những câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng Got It

Liên hệ qua email

Gửi ngay

Gọi hotline 1900 5588 20

Gọi ngay

Bạn hỏi, Got It trả lời

Câu hỏi thường gặp

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo Shopee
Bước 2: Nhấn "Đổi mã ngay"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận đổi mã"
Bước 4: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

 

Với thẻ quà tách

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo Shopee
Bước 2: Nhập mệnh giá và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái trên thẻ quà tặng, lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn SPE<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo ShopeeFood
Bước 2: Nhấn "Đổi mã ngay"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận đổi mã"
Bước 4: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

 

Với thẻ quà tách

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo ShopeeFood
Bước 2: Nhập mệnh giá và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái trên thẻ quà tặng, lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn SPFOOD<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Vào ứng dụng Shopee và nhập mã để sử dụng

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Bấm vào logo Starbucks
Bước 2: Bấm vào "Đổi mã"
Bước 3: Bấm vào "Xác nhận"
Bước 4: Đưa mã Starbucks đã đổi cho nhân viên thu ngân khi thanh toán

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái để lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn SB<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Mở và sử dụng link quà tặng điện tử hoặc sao chép mã Starbucks vừa được gửi đến tin nhắn SMS
Bước 4: Đưa mã Starbucks đã đổi cho nhân viên thu ngân khi thanh toán

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo CGV
Bước 2: Nhấn "Đổi mã ngay"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận đổi mã"
Bước 4: Dùng mã CGV đã đổi để thanh toán vé

 

Với thẻ quà tách

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo CGV
Bước 2: Nhập mệnh giá và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Dùng mã CGV đã đổi để thanh toán vé

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái trên thẻ quà tặng, lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn CGV<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Dùng mã CGV đã đổi để thanh toán vé

 

Lưu ý: 01 mã Got It mệnh giá 100,000 VNĐ sẽ quy đổi thành 01 vé xem phim 2D.

Điểm VinID dùng để thanh toán cho các thương hiệu WinMart, WinMart+, Vinmec, Vinschool, VinWonders, Vinpearl, Vinpearl Safari.

 

Với thẻ quà dùng một lần

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo thương hiệu WinMart, WinMart+, Vinmec, Vinschool, VinWonders, Vinpearl, Vinpearl Safari muốn sử dụng
Bước 2: Nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng VinID để sử dụng điểm đã đổi

 

Với thẻ quà tách

Bước 1: Vào link quà tặng và chọn logo thương hiệu WinMart, WinMart+, Vinmec, Vinschool, VinWonders, Vinpearl, Vinpearl Safari muốn sử dụng
Bước 2: Nhập SĐT đăng ký VinID, mệnh giá và nhấn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhấn "Xác nhận"
Bước 4: Vào ứng dụng VinID để sử dụng điểm đã đổi

 

Với thẻ quà giấy

Bước 1: Cào phần tráng bạc bên trái trên thẻ quà tặng, lấy mã Got It 10 số
Bước 2: Soạn tin nhắn VIN<khoảng cách>Số điện thoại đăng ký VinID<khoảng cách>Mã Got It gửi 8069 hoặc 8079
Bước 3: Vào ứng dụng VinID để sử dụng điểm đã đổi

Với thẻ quà dùng một lần
Bước 1: Bấm vào logo thẻ game tương ứng muốn sử dụng
Bước 2: Bấm "Tiếp tục"
Bước 3: Bạn sẽ nhận được mã thẻ game và số serial tương ứng
 
Với thẻ quà tách
Bước 1: Bấm vào logo thẻ game tương ứng muốn sử dụng
Bước 2: Chọn một giá trị thẻ muốn mua
Bước 3: Chọn số lượng thẻ muốn mua
Bước 4: Bấm "Tiếp tục"
Bước 5: Bạn sẽ nhận được mã thẻ và số serial tương ứng
 
Với thẻ quà giấy
Bước 1: Cào và quét mã QR bên phải để chuyển đổi thành thẻ quà điện tử
Bước 2: Bấm vào logo thẻ game tương ứng muốn sử dụng
Bước 3: Bấm "Tiếp tục"
Bước 4: Bạn sẽ nhận được mã thẻ và số serial tương ứng
Bước 1: Chọn một danh mục trong mục Đổi Quà Giao Ngay
Bước 2: Thêm một hoặc nhiều sản phẩm vào giỏ hàng
Bước 3: Điền thông tin nhận hàng
Bước 4: Nhập giá trị thẻ quà muốn sử dụng và thanh toán thêm (nếu cần)
Hỏi đáp doanh nghiệp
Hỏi cách tặng quà qua Zalo
Hỏi mua thẻ quà tặng online