Products

Filter by

48 results

Sort by:

Products List

 • Quà Tặng Tiền Mặt

  TOUS les JOURS

  Quà Tặng Tiền Mặt

  50.000đ

 • Quà Tặng Tiền Mặt

  TOUS les JOURS

  Quà Tặng Tiền Mặt

  100.000đ

 • Quà Tặng Tiền Mặt

  TOUS les JOURS

  Quà Tặng Tiền Mặt

  200.000đ

 • Quà Tặng Tiền Mặt

  TOUS les JOURS

  Quà Tặng Tiền Mặt

  300.000đ

 • Quà Tặng Tiền Mặt

  TOUS les JOURS

  Quà Tặng Tiền Mặt

  500.000đ

 • Egg Tart

  TOUS les JOURS

  Egg Tart

  40.000đ

 • Croque Monsieur

  TOUS les JOURS

  Croque Monsieur

  50.000đ

 • American Hotdog Bread

  TOUS les JOURS

  American Hotdog Bread

  52.000đ

 • Cheese Onion Corn Bread

  TOUS les JOURS

  Cheese Onion Corn Bread

  52.000đ

 • Sausage Sandwich Donut

  TOUS les JOURS

  Sausage Sandwich Donut

  54.000đ

 • Almond Soboro and Fruit Bread

  TOUS les JOURS

  Almond Soboro and Fruit Bread

  54.000đ

 • Italian Croquette

  TOUS les JOURS

  Italian Croquette

  58.000đ

 • Gentle Pink

  TOUS les JOURS

  Gentle Pink

  250.000đ - 255.000đ

 • Fruit Crush

  TOUS les JOURS

  Fruit Crush

  260.000đ - 280.000đ

 • Melon Melody

  TOUS les JOURS

  Melon Melody

  260.000đ - 280.000đ

 • Square Choco

  TOUS les JOURS

  Square Choco

  260.000đ - 300.000đ

Back to top

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.

Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.